.

ĐIỀU RĂN CỦA THẦY LÀ: ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM (Ga 15,12)

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

ÁNH SÁNG SOI VÀO BÓNG TỐI

Đi qua đền Thánh hôm nay
Chúa thấy anh mù ngồi ngay vệ đường
Ngài liền động lòng xót thương
Người mù từ thủa mới sinh ra đời
Môn đệ thấy vậy hỏi Ngài
Tội anh hay tội thân sinh thể này
Chúa Giêsu đã phán ngạy:
"Không phải tội của anh hay gia đình
Nhưng là để thấy công trình
Thiên Chúa tỏ hiện cho người nơi anh
Bao lâu còn ở thế gian
Thầy là ánh sáng soi vào bóng đêm"
Nước miếng trộn với bùn đen
Ngài bôi vào mắt cho anh chàng mù
Rồi sai đến hồ Siloe
Rửa cho sáng mắt chẳng mù nữa đâu
Vâng lời Ngài anh bước mau
Đến hồ nước rửa mắt đau sáng liền
Đức tin được thấy nhãn tiền. (Ga. 1,1-7)
Hôm nay con cũng ước như anh mù
Bóng đêm giăng lối âm u
Mắt con đang thấy nhưng mù Đức tin. Con mong được Chúa đi tìm
Chữa cho con sáng Đức tin vào Ngài.

MB.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

- Cảm ơn các bạn ghé thăm và comment
* Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ * .
(Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')

Lời nguyện

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con
Vâng lạy Chúa, xin đừng
Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ
Bởi vì Ngài thành tín yêu thương
(Tv.115,1)(113b)