.

ĐIỀU RĂN CỦA THẦY LÀ: ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM (Ga 15,12)

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Vĩnh Biệt Nhà Thơ Xuân Ly Băng

VĨNH viễn xa rời cảnh thế nhân
BIỆT ly thôi nhé kiếp gian trần
NHÀ chung phủ trắng màu tang tóc
THƠ phú dư âm những điệu vần
XUÂN đã chuyển sang trời đất mới
LY tao biển lặng nước trong ngần
BĂNG tan về cõi miền an lạc
Yên nghỉ từ đây hưởng phúc nhàn.

Mộng Bình. 20/7/2017
Xin hiệp nguyện cho Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa (Nhà thơ linh mục Xuân Ly Băng) vừa qua đời 22h ngày 19/7/2017

Lời nguyện

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con
Vâng lạy Chúa, xin đừng
Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ
Bởi vì Ngài thành tín yêu thương
(Tv.115,1)(113b)