.

ĐIỀU RĂN CỦA THẦY LÀ: ANH EM HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH EM (Ga 15,12)

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

SEN HỒNG

Chen mình dưới đám bùn tanh
Vươn lên uống giọt sương lành mát trong
Sớm mai đón ánh nắng đông
kết tinh thành đóa sen hồng ngát hương
Tặng đời góp chút yêu thương
Thân ngay, ruột rỗng tựa dường thanh cao
Rễ mẹ chiu chắt bùn ao
Biến thành dòng sữa ngọt ngào nuôi con.
Mộng Bình.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

NHỚ VỀ ĐAN VIỆN XITÔ

Chiều nào gió lạnh đồi thông reo
Đan Viện XiTô cảnh vắng teo
Khách đến rồi đi người có nhớ
Áo chùng đan viện sống đơn nghèo
Khổ tu cầu nguyện luôn vâng phục
Minh chứng tình yêu Chúa chết treo
Lao động nuôi thân rèn ý trí
Cạn kề bên Chúa chẳng rời theo.
Mộng Bình. 07.07. 2014

Bài họa:
CHÂU SƠN
Đà Lạt ngàn thông gió vẫn reo
Châu Sơn Thánh Mẫu bé tèo teo
Ẩn mình khép nép bên sườn núi
Chiêm niệm dấn thân sống khó nghèo
Trong sạch vâng lời theo ý nguyện
Khó khăn như Chúa để cùng theo
Một đời thánh thiện theo gương Chúa
Gian khổ không màng quyết trí theo.
Ngọc Anh. 11.07. 2014Lời nguyện

Xin đừng làm rạng rỡ chúng con
Vâng lạy Chúa, xin đừng
Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ
Bởi vì Ngài thành tín yêu thương
(Tv.115,1)(113b)